Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Vystoupení šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho před poslanci bezpečnostního výboru teď přinášíme ze záznamu našeho zpravodajského štábu.

Jan KUBICE, ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
--------------------
Vzhledem k tomu, že, že ..., tak si dovolím přečíst neveřejnou část naší zprávy, pardon, veřejnou. Veřejná část zprávy pro výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu tento rok šetří tři nejzávažnější případy tohoto roku - Antropoid, Poker, Loreta. Antropoid se týká objasňování vražd v ruskojazyčné zločinecké struktuře zvané /nesrozumitelné/, známé možná ze zákroku U Holubů v roce 1995, korupce ve státní správě v souvislosti s takzvanými biopalivy, dalšími veřejnými zakázkami ...

Jan VIDÍM, předseda výboru pro obranu a bezpečnost /ODS/
--------------------
Pardon, prosím, prosím, kolego ...

osoba
--------------------
Já se omlouvám panu řediteli, ale všichni, všichni členové výboru pro obranu a bezpečnost umíme číst ...

Jan VIDÍM, předseda výboru pro obranu a bezpečnost /ODS/
--------------------
O tom, o tom nepochybuji, ale jsou zde i, je zde i veřejnost jednání, výbory veřejné a je prostě nezbytné, aby s tím byla seznámena i veřejnost, nemáte tento pocit? Takže, pane řediteli, prosím, pokračujte.

Jan KUBICE, ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
--------------------
Takže mohu pokračovat?

Jan VIDÍM, předseda výboru pro obranu a bezpečnost /ODS/
--------------------
Určitě.

Jan KUBICE, ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
--------------------
Dalšími veřejnými zakázkami a událostmi okolo Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR, to Antropoid. Poker se zabývá vyšetřováním vraždy podnikatele Františka Mrázka. V současné době je operativně pátrací činnost zaměřena na objasňování dalších třiceti pěti vražd či podezřelých úmrtí, a to od roku 1992 až do současnosti. Mimo jiné se prověřuje také vztah Františka Mrázka s vysoce postavenými úředníky státní správy a významnými lidmi politického života České republiky. Loreta se zabývá objasňováním pokusu o podvod na společnost Čepro, státní podnik, v souvislosti s obchody s ropnými produkty. Společným znakem těchto kauz je naprosto zřejmé a nyní již částečně trestně stíhané propojení organizovaného zločinu a vysokých úředníků státní správy v ČR. V rámci těchto kauz byly získány informace a zajištěny stopy svědčící o další obdobné rozsáhlé trestné činnosti jak násilného, tak hospodářského charakteru. Je zřejmé, že organizovaný zločin měl zde mechanismy, jak ve svůj prospěch ovládnout státní správu za účelem dosažení zisku. Domníváme se, že organizovaný zločin již do státní správy ČR prorostl. Některé informace jsou natolik závažné, že již výrazným způsobem ovlivňují a poškozují státní správu. Toto bezpečnostní riziko se dotýká zejména bezpečnostní, ekonomické a politické stability státu. V poslední době došlo ze strany Policejního prezidia ČR, Ministerstva vnitra ČR a předsedy Vlády ČR k určitým omezením činnosti útvaru. Domníváme se, že je vyvíjena snaha ovlivnit vyšetřování všech tří výše uvedených kauz. Počátkem dubna tohoto roku přijel policejní prezident, plukovník Vladislav Husák, a náměstek pro trestní řízení, plukovník František Snopek, na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Řediteli útvaru, plukovníku Janu Kubicemu, policejní prezident sdělil, že byl téhož dne s ministrem vnitra Františkem Bublanem informovat premiéra Vlády ČR Jiřího Paroubka o vyšetřování případu korupce v souvislosti se zadáváním státních zakázek a vraždy podnikatele Františka Mrázka. Řediteli útvaru pak sdělil, že pan premiér a pan ministr vnitra již nechtějí, aby tisková mluvčí útvaru Blanka Kosinová pro média vystupovala jako tisková mluvčí a aby tak byla ukončena veškerá prezentace útvaru. Podle policejního prezidenta argumentovali tím, že byla vražda podnikatele Mrázka oficielně v tiskové zprávě propojena s úplatkářstvím v souvislosti se státními zakázkami. Ministr vnitra poté sdělil médiím, že Blanka Kosinová zveřejněním informací narušila vyšetřování této věci jiným útvarům, považujeme za důležité uvést, že tisková zpráva k akci Antropoid vznikla za účasti vedoucích dvou odborů ÚOOZ se souhlasem a vědomím Obvodního státního zastupitelství Praha 1. Zároveň musím zdůraznit, že žádný jiný útvar se na vyšetřování těchto kauz, byť dílčím způsobem, nepodílí. Všechny tři případy zpracovává odbor zločineckých struktur Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Do současné doby žádný jiný policejní orgán předepsanými služebními postupy, postupy neinformoval ÚOOZ o narušení či souběhu těchto tří kauz. Proto považujeme vyjádření ministra vnitra za nepravdivé a účelové. Inspekce ministra vnitra, útvar přímo řízený ministrem vnitra, byla dle našeho názoru účelově použita ke kriminalizaci vedoucího týmu Poker a další inspekci dosud neoznačených pracovníků ÚOOZ pracujících na nejzávažnějších kauzách. Tato kriminalizace slouží podle našeho názoru k vyvinutí tlaku na pracovníky útvaru vyšetřující výše uvedené závažné případy. Téměř zastavena byla jak operativně pátrací činnost, tak vyšetřování, zejména vraždy podnikatele Mrázka. Dále Inspekce ministra vnitra zahájila údajně v prosinci 2005 úkony trestního řízení v prověřování vedoucího týmu Poker a dalších pracovníků ÚOOZ. V květnu 2006, tedy ještě v rámci prověřování před zahájením trestního stíhání, tuto informaci předala sdělovacím prostředkům. Nikdo z pracovníků ÚOOZ nebyl od prosince 2005 do současné doby Inspekcí ministra vnitra vyslechnut, nikdo z kompletních pracovníků Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia ČR, ani státního zastupitelství ředitele ÚOOZ o prověřování těchto pracovníků neinformoval. Navíc prověřovaný vedoucí pracovník skupiny Poker i několik dalších policistů této skupiny obdrželi na jaře letošního roku bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň důvěrný či tajný. ÚOOZ se domnívá, že ze strany Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia ČR či státního zastupitelství se jedná o hrubou chybu, pokud se všechna závažná podezření o trestné činnosti pracovníků ÚOOZ nechalo tyto prověřovat a vyšetřovat tak závažnou trestnou činnost, jakou jsou výše uvedené případy. Kriminalizovaní policisté v minulosti vyšetřovali související závažné případy, které, jak se později ukázalo, měly kauzální souvislost na pozdější vraždu podnikatele Mrázka, a proto přirozeně tito lidé s ohledem na osobní a místní znalost začali vyšetřovat i tuto vraždu. Stejně tak část kriminalistů, kteří již od října 2005 vyšetřovali kauzu Antropoid - biolíh, z důvodu obdobné kauzální souvislosti přešli k vyšetřování této vraždy. Podklady pro tato tvrzení obdržel výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny na základě požadavků jeho předsedy dnes, tedy 29. května 2006, v jedenáct hodin ve dvaceti čtyřech výtiscích. Všechny výtisky jsou ve stupni utajení D - důvěrné, s takovými informacemi se mohou seznamovat pouze osoby s bezpečnostní prověrkou na tento stupeň utajení. Úlohu pana Přibyla je možno pochopit pouze po přečtení této utajované zprávy předložené výboru. Stejně tak i úlohu pana Hlaváče, vedoucího odboru Inspekce ministra vnitra, který zpracovává deklarované prověřování pracovníků našeho útvaru. Co se týká poskytování dalších konkrétních informací, nebyl nikdo z pracovníků ÚOOZ do současné doby zbaven mlčenlivosti, a proto se nelze dále konkrétně k jejich obsahu vyjadřovat. Výboru pro obranu a bezpečnost je dovoleno navrhnout následující. Seznámit se s předloženou zprávou a vzít ji na vědomí, iniciovat urychlené prověření meritorním rozhodnutím a seznámení vedení ÚOOZ ohledně prověřování policistů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kteří jsou podezřelí z trestné činnosti zneužívání pravomoci veřejného činitele, podvodné přijímání úplatků. Iniciovat nastolení stavu, kdy bude možné dále postupovat při objasňování a vyšetřování výše uvedené trestné činnosti. To je vše k té zprávě. Já bych k tomu ještě dodal jednu takovou věc naprosto pod čarou. To mi dneska vlastně ukázal, ukázal pan Hruška, který, který je podle inspekce od začátku prosince prověřován pro závažnou trestnou činnost a pan Hruška a pan Hruška 25. dubna dostal prověrku na stupeň T. To znamená, mně přijde nepředstavitelné, že pan ředitel ...