Jdi na obsah Jdi na menu
 


----------------------------------------------------------------
Titulek:               Klaus: nesmíme dopustit umlčení Kubiceho
Datum vydání:          26.6.2006
Zdroj:                 Právo

Klaus: nesmíme dopustit umlčení Kubiceho 
PRAHA - Šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jan Kubice, který těsně před volbami zveřejnil svou zprávu, podle které mafie prorůstá do politiky spravované ČSSD, by neměl být umlčen. Včera to televizi Prima řekl prezident Václav Klaus.
„Každý by měl sledovat osud tohoto člověka. Pokus obrátit to proti němu a pokus umlčet tohoto člověk nemůžeme dopustit my, jako politici, já, ze svého úřadu, a nemohou to dopustit ani média,“ uvedl prezident.
Kubiceho zpráva podle ČSSD ovlivnila volby v jejich neprospěch, dosluhující premiér Jiří Paroubek ho nazval lhářem a podal na něj trestní oznámení. Názor soc. dem., že by Kubice měl z policie odejít, považuje prezident za neopodstatněný. „Byl to člověk jimi posazený do úřadu nebo držený v úřadu,“ uvedl prezident. Kubice do funkce nastoupil za ministra vnitra z ODS Jana Rumla.
Zprávu podle Klause nevytvořil osamocený novinář, ale kompetentní policejní orgán. „Zpráva vyslovila celou řadu vážných podezření, ohledně propojenosti politiků či lidí těsně stojících vedle politiků s prostředím, které považujeme v mnoha ohledech za velmi podezřelé, špatné, nebezpečné, a v tom spor není,“ uvedl Klaus.
Dodal, že obvinění jsou vážná a kdokoli by je chtěl bagatelizovat, tak by se dostal do nedůstojné role.


Titulek:               Co kvalitu nepřinese
Datum vydání:          26.6.2006
Zdroj:                 Euro
Autor:                 JAN SCHNEIDER

Co kvalitu nepřinese
POLICIE ČR

Žádoucí jsou změny odborné a prodiskutované napříč politickým spektrem

Turbulentní doba s sebou vždy přináší změny. Nebylo však změn týkajících se policie již příliš? Změn je jistě třeba, potvrzuje to i současný stav policie, měly by to však být změny využívající zkušeností odjinud, odborně podložené a prodiskutované napříč politickým spektrem. Neboť může-li krátkodobě z jistých nestandardních policejních postupů profitovat jistá část politického spektra, s velkou pravděpodobností může kvůli stejným praktikám v dlouhodobém výhledu tatáž část politického spektra utrpět újmu.
Inspekce. Není příliš pravdě vzdálené tvrzení, že jak dobrá je inspekce, tak je kvalitní celá policie. Zabývá-li se inspekce drobnými, avšak na čárky do statistických výkazů bohatými činnostmi, jež jsou z hlediska veřejnosti jistě palčivé, velmi pravděpodobně se vyčerpá a nebude se jí dostávat kapacit a zkušeností na problémy zásadnější, které většinou nevzbuzují každodenní pozornost veřejnosti, avšak čas od času neočekávaně vyhřeznou s překvapující silou a důsledky. Kromě toho je třeba klást důraz na činnost preventivní a metodickou, která sice není natolik efektní, ale ve výsledcích je nepoměrně prospěšnější. Zvažované vyčlenění Inspekce ministerstva vnitra do jiného resortu je důvodně lákavé, ale k dosažení zamýšleného efektu by bylo třeba tento záměr podrobit důkladné analýze. Z ní by vyplynulo mnoho problémů, jež by bylo žádoucí kreativně legislativně ošetřit. V opačném případě může nastat situace, kdy inspekce bude sice institucionálně méně zneužitelná, avšak současně i méně využitelná.
Kvalita. Po zveřejnění části "Kubicovy zprávy" mi řekl velmi zkušený bývalý kolega, že se téměř stydí, že je policista, bude-li veřejnost pokládat kvalitu zveřejněného materiálu za jakýsi etalon kvality práce policistů obecně. Zkušený harcovník samosprávy k témuž sdělil, že přinesl-li by mu magistrátní úředník materiál podobné kvality, vyrazí s ním dveře. Všeobecně lze cítit rozpaky nad tímto polotovarem, dotýkajícím se závažných záležitostí, jehož kvalita i sama prezentace jsou stejně problematické. Zkvalitnění policejní práce je dlouhodobý proces, který však důsledky dobových turbulencí ještě prodlužují. Neuralgické body. V prosinci 1989 mi jeden znamenitý policista nastínil očekávání od probíhajících změn: konec politického ovlivňování a čárkového systému. Čas ukázal, jak byla tato stručná analýza dobrá a hluboká, protože vyhmátla ústřední problémy, jejichž řešení by znamenalo významný posun žádoucím směrem. Doplníme-li ještě tento základ o osvědčené principy ze státní správy (systémová rotace kádrů) a ze soukromé sféry (řízení kvality), můžeme předpokládat, že by policie sama mohla mít dostatek motivů a vnitřních kapacit k tomu, aby v budoucnu zastávala veřejností požadovanou roli. Stát se tak ale může pouze a právě jen tehdy, bude-li policii dopřána žádoucí nezávislost, budou-li citlivě stanoveny řídicí, koordinační a kontrolní kompetence a bude-li tohoto uspořádání pečlivě dbáno zevnitř i zvenčí.
Tužba. Takový přístup k policii, založený na úvahách jdoucích za horizont denních problémů i volebních období, předpokládá velkorysost a důstojnost. Lze si jenom přát, aby se našel i velkorysý a důstojný politik, který by tyto vlastnosti učinil příjemně a všeobecně nakažlivými. Mohl by tím prospěšně ovlivnit stav nejen policie, ale i celé politické kultury - a naprosto korektně a zaslouženě i své vlastní preference.

Foto popis| PŘIŠEL S POLOTOVAREM? Někteří policisté jsou ze zprávy, již Jan Kubice předložil sněmovnímu brannému a bezpečnostnímu výboru, na rozpacích.
Foto autor| FOTO: Martin Pinkas

O autorovi| JAN SCHNEIDER, bývalý ředitel Kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost


Titulek:               OTÁZKA PRO
Datum vydání:          24.6.2006
Zdroj:                 Haló noviny

OTÁZKA PRO
Václava FRANKA, bývalého poslance KSČM, člena sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost:

* Vmédiích se stále propírá kauza, se kterou přišel týden před volbami na poslanecký výbor šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jan Kubice. Ten na toto jednání přinesl materiály označené jako důvěrné a určené pouze pro poslance, které měly popisovat práci policie a prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Tyto informace se ale vzápětí dostaly do médií. Je pravda, že je na jednání výboru nechal volně ložené hostující poslanec za ODS a kandidát na ministra vnitra Ivan Langer?

Ano, je. Já jsem byl přítomen na tom jednání branně-bezpečnostního výboru ještě s dalšími komunistickými poslanci, a víme evidentně, že poslanec Langer tam tu zprávu ponechal. Dokonce jsem viděl, že tou zprávou redaktor České televize listuje a fotografuje si některé věci. Jestliže si dneska pan poslanec Langer říká, že to byla věc toho redaktora, že si tam něco fotografoval, tak si myslím, že on jako poslanec, který věděl, že jde o utajenou zprávu, tak takovou zprávu nemůže nikdy nechat volně ležet na stole. To prostě neexistuje. Jinak je to porušení zákona o utajovaných skutečnostech a dopustil se určitého přestupku. Ajá si myslím, že ten by měl být v každém případě řešen. Zarážející je, že Ivan Langer stále zůstává kandidátem na ministerstvo vnitra. To ukazuje to, jak si asi práci na tomto ministerstvu představuje. Buďto budu respektovat současné zákony a nebo je budu porušovat. On už je porušil, a to daleko předtím, než se možná o funkci ministra ucházel. Takže si myslím, že v něm asi občané ČR velkou jistotu rozhodně mít nebudou.